BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÂN VIỆT

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

SỐ HÓA ĐƠN / QUÝ

Không phát sinh

1 – 10 Hóa Đơn

11-20 Hóa Đơn

21-50 Hóa Đơn

51-80 Hóa Đơn

81-110 Hóa Đơn

111-150 Hóa Đơn

151-200 Hóa Đơn

201-300 Hóa Đơn

NGÀNH DỊCH VỤ

Không phát sinh: 1,200,000 đ

1 – 20 Hóa Đơn: 1,800,000 đ

11-20 Hóa Đơn: 2,100,000 đ

21-50 Hóa Đơn: 2,700,000 đ

111-150 Hóa Đơn: 3,600,000 đ

81-110 Hóa Đơn: 4,200,000 đ

111-150 Hóa Đơn: 5,400,000 đ

151-200 Hóa Đơn: 6,000,000 đ

9,000,000 đ

Liên Hệ
NGÀNH THƯƠNG MẠI

Không phát sinh: 1,200,000 đ

1 – 20 Hóa Đơn: 2,100,000 đ

11-20 Hóa Đơn: 2,400,000 đ

21-50 Hóa Đơn: 3,300,000 đ

51-80 Hóa Đơn: 3,600,000 đ

81-110 Hóa Đơn: 4,500,000 đ

111-150 Hóa Đơn: 6,300,000 đ

151-200 Hóa Đơn: 7,500,000 đ

10,500,000 đ

Liên Hệ
SẢN XuẤT XÂY DỰNG

Không phát sinh: 1,200,000 đ

1 – 20 Hóa Đơn: 2,100,000 đ

11-20 Hóa Đơn: 2,400,000 đ

21-50 Hóa Đơn: 3,300,000 đ

51-80 Hóa Đơn: 3,600,000 đ

81-110 Hóa Đơn: 4,500,000 đ

111-150 Hóa Đơn: 7,500,000 đ

151-200 Hóa Đơn: 10,500,000 đ

12,000,000 đ

Liên Hệ

Từ 301 hóa đơn trở đi sẽ báo giá phù hợp với số lượng hóa đơn

TRỌN GÓI THÀNH LẬP

bảng giá
Chỉ Từ 1,1 Triệu Để Thành Lập Công Ty
Thành Lập: 1,100,000 đ
Con Dấu: 450,000 đ
Bảng Hiệu: 200,000 đ
Chữ Ký Số 3 Năm + 6 Tháng: 1,700,000 đ
Hóa Đơn Điện Tử: 650,000 đ
Phí Kế Toán 4 Tháng 1,500,000 đ
Khuyễn Mãi: Tài Khoản Ngân Hàng
Tổng: 6,200,000 đ
Thực Thu: 5,700,000 đ

Tư Vấn Miễn Phí

    Gói Dịch Vụ