Chính Sách & Quy Định

A. Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi ký hợp đồng hoặc bằng hình thức theo thỏa thuận của khách hàng với công ty.

B. Chính sách vận chuyển, giao nhận

Tại các địa điểm công ty có tuyến giao hàng trực tiếp, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký. Các khu vực không có tuyến giao hàng trực tiếp của công ty: khách hàng sẽ đến trực tiếp nhận hàng tại kho công ty hoặc từ đối tác của công ty

C. Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Công ty không có chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền. Công ty chỉ hoàn tiền cho khách hàng nếu 2 bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng.