6 Nguyên Tắc Vàng Kê Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế GTGT

Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế.

Nguyên tắc vàng khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

  1. Sai đâu sửa đó

Sai ở tháng nào (quý nào) thì quay lại đúng tháng đó (quý đó) kê khai bổ sung.

Sai ở chỉ tiêu nào, tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng. (Nếu tháng đó trong phần mềm HTKK chưa có số liệu, các bạn sẽ phải nhập lại số liệu vào HTKK bằng cách, tìm lại bản gốc của kỳ sai sót => Mở HTKK => chọn tờ khai thuế GTGT => chọn tháng (quý) sai sót => Tờ khai lần đầu (không chọn phụ lục) => nhập lại số liệu từ bản tờ khai gốc vào HTKK =>Ghi =>Đóng). Sau đó mới thực hiện được Khai bổ sung.

  1. Không phải cứ kê khai bổ sung là bị phạt

Chỉ những sai sót làm tăng số thuế phải nộp mới bị phạt chậm nộp

  1. Không phải cứ kê khai bổ sung là đưa vào chỉ tiêu 37,38

Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế VAT được khấu trừ mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, hoặc 38 tại tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ khai thuế bạn phát hiện ra sai sót)

  1. Không phải cứ quên không kê khai là khai bổ sung

Bạn chỉ phải khai bổ sung khi quên không kê khai hóa đơn đầu ra. Còn nếu quên không kê khai hóa đơn đầu vào, bạn có thể khai trực tiếp vào kỳ hiện tại, và không bị khống chế thời hạn kê khai.

  1. Lấy số liệu kỳ kê khai tiếp theo tại số liệu của tờ khai bổ sung

Giả sử quý 1/2015, bạn có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau     là 100tr.

Nhưng bạn đã khai sai, và bạn đã làm tờ khai bổ sung lần 1 vào ngày 20/05. Số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 80tr, giảm 20tr so với lần đầu. Tại kỳ kê khai thuế quý 2/2015, chỉ tiêu 22 bạn điền số liệu là 80tr (số liệu của tờ khai bổ sung lần 1 chuyển sang chứ không phải số liệu của tờ khai lần đầu chuyển sang).

Trong trường hợp này, số liệu tại chỉ tiêu 22 tại kỳ khai thuế quý 2/2015 vẫn phải là 100tr (Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang tại tờ khai lần đầu), và phần khai chênh lên là 20tr, bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của quý 2/2015.

  1. Ghi phần lý do tại bảng khai bổ sung

Nhớ ghi cả phần lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nữa nhé các bạn, để nắm được là tại sao lại làm tờ khai bổ sung này.

Thời hạn kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

– Thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT là 10 năm (kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế). Nhưng phải trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định thanh, kiểm tra doanh nghiệp.

– Khi cơ quan thuế đã ban hành quyết định thanh, kiểm tra, doanh nghiệp vẫn được kê khai bổ sung thuế GTGT. Nhưng sẽ bị xử phạt hành chính theo điều 142 và 143 của Luật Quản lý thuế.

– Sau khi cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra và ban hành quyết định xử lý về thuế sau thanh, kiểm tra. Doanh nghiệp vẫn được điều chỉnh tờ khai thuế GTGT nhưng sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  • Nếu việc khai bổ sung thuế GTGT làm tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế được hoàn,…thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo điều 142 và 143 của Luật Quản lý thuế
  • Nếu việc điều chỉnh tờ khai thuế GTGT làm giảm số tiền thuế phải nộp, tăng số thuế VAT được khấu trừ, tăng số thuế GTGT được hoàn thì thực hiện theo quy định giải quyết khiếu nại về thuế

Cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất

Trường hợp 1: Kê khai bổ sung thuế GTGT không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế

Việc kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế như: số thuế VAT còn được khấu trừ hoặc số thuế phải nộp hoặc số thuế đề nghị hoàn => người nộp thuế không cần lập tờ khai bổ sung thuế GTGT, chỉ cần lập và nộp bảng giải trình kê khai bổ sung (Mẫu số 01-1/KHBS)

Trường hợp 2: Khai bổ sung thuế GTGT làm giảm số thuế phải nộp

Đối với trường hợp khai bổ sung tờ khai thuế GTGT chỉ làm giảm số thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai, nếu đã nộp theo số sai thì xem như nộp thừa, và được bù trừ với số phát sinh của kỳ hiện tại.

Trường hợp 3: Kê khai bổ sung thuế GTGT chỉ làm tăng số thuế còn được khấu trừ

Đối với trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT chỉ làm tăng số thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu 38 của kỳ khai thuế hiện tại.

Trường hợp 4: Khai bổ sung thuế GTGT làm giảm số thuế còn được khấu trừ

Khi thực hiện việc điều chỉnh tờ khai thuế GTGT (kê khai bổ sung) làm giảm số thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai. Nếu đơn vị chưa đề nghị hoàn thuế số chênh lệch này thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch giảm này vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế hiện tại. Nếu đơn vị đã được hoàn thuế thì đơn vị phải nộp lại số hoàn sai đó cùng và tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp 5: Kê khai bổ sung làm giảm số thuế còn được khấu trừ và tăng số thuế phải nộp

Việc kê khai bổ sung làm giảm số thuế còn được khấu trừ và tăng số thuế phải nộp xảy ra khi bạn kê khai trùng hóa đơn đầu vào hoặc khai sót hóa đơn đầu ra. Khi xảy ra trường hợp này, doanh nghiệp cần Nộp số chênh lệch tăng thêm và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định, đồng thời kê khai điều chỉnh số chênh lệch giảm đó vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế hiện tại.

Trường hợp 6: Kê khai bổ sung thuế GTGT làm tăng số thuế phải nộp

Đối với việc kê khai bổ sung làm tăng số thuế GTGT phải nộp tại kỳ kê khai sai, doanh nghiệp tiến hành nộp số tiền chênh lệch tăng và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn do kê khai sót

Đối với trường hợp này, căn cứ theo Công văn số 3059/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành, việc kê khai bổ sung hóa đơn GTGT mua vào do kê khai sót ở kỳ kê khai thuế hiện tại vẫn được chấp thuận. Chính vì thế, có thể thực hiện tiến hành kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT ở kỳ gốc (kỳ phát sinh hóa đơn sót) hay kê khai vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ phát hiện kê khai sót hóa đơn) đều được.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tân Việt

Điện Thoại: 0325.475.508 – 0971.223.923

Email: ketoantanviet2006@gmail.com

Địa chỉ: 37/38 Đường 49, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, HCM

Liên hệ