Báo Cáo Thuế: Thủ Tục Kê Khai Thuế Các Vi Phạm Và Mức Phạt

BÁO CÁO THUẾ LÀ GÌ?

Báo cáo thuế (báo cáo thuế GTGT) hay kê khai thuế là việc doanh nghiệp kê khai tất cả hóa đơn GTGT đầu vào (hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ) và các hóa đơn GTGT đầu ra (hóa đơn bán hàng) phát sinh trong cùng kỳ kê khai.

Báo cáo thuế là nghiệp vụ kế toán thuế quan trọng, là cầu nối giữa cơ quan quản lý thuế và doanh nghiệp về tình hình hoạt động tài chính

Vì vậy, doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định như: các loại tờ khai thuế, thời hạn nộp tờ khai thuế, thời hạn nộp thuế….

CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH THU, ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng kê khai thuế GTGT bao gồm:

+ Kê khai theo quý

+ Kê khai theo tháng

 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu > 50 tỷ đồng.
 • Các doanh nghiệp kê khai theo quý.

ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ

Các doanh nghiệp có tổng doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ của năm trước liền kề dưới 50 tỷ đồng (theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BT2C).

Các doanh nghiệp vừa mới tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa đủ 12 tháng. Sau khi đủ 12 tháng, tính từ năm dương lịch tiếp theo, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để quyết định doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG

Các doanh nghiệp có tổng doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ của năm trước liền kề hơn 50 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý có thể chuyển sang kê khai thuế GTGT theo tháng theo mẫu 07/GTGT.

Lưu ý: Dù doanh nghiệp không phát sinh doanh thu trong tháng vẫn phải làm hồ sơ kê khai thuế GTGT theo tháng.

XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI

Phương pháp kê khai bao gồm:

+ Kê khai khấu trừ

 • Cơ sở kinh doanh có tổng doanh thu >= 1 tỷ đồng
 • Doanh nghiệp, HTX đăng ký tự nguyện

+ Kê khai trực tiếp

 • Doanh nghiệp, HTX có tổng doanh thu < 1 tỷ đồng
 • Doanh nghiệp, HTX mới thành lập
 • HKD cá thể, cá nhân kinh doanh
 • Các tổ chức kinh tế khác không phải doanh nghiệp, HTX

Phương pháp kê khai khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ được áp dụng nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau:

 • Nếu doanh nghiệp kê khai theo mẫu 01/GTGT, 02/GTGT;
 • Các cơ sở kinh doanh có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên;
 • Không áp dụng cho loại hình hộ cá nhân hoặc cá nhân kinh doanh.

Lưu ý:

 • Chọn mẫu 01/GTGT nếu doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Chọn mẫu 02/GTGT nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư nhưng chưa chính thức đi vào hoạt động.

Phương pháp kê khai trực tiếp

Tương tự, nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau sẽ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

 • Nếu doanh nghiệp kê khai theo mẫu 03/GTGT, 04/GTGT(tham khảo TT 93/2017/TT-BTC, công văn 4253/TCT-CS);
 • Hộ cá nhân, cá nhân kinh doanh buộc áp dụng kê khai theo phương pháp trực tiếp;
 • Các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập;
 • Các doanh nghiệp, hợp tác xã có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng;
 • Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã;

Lưu ý:

Các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập được quyền đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

Chọn mẫu 03/GTGT nếu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế tác vàng bạc, đá quý.

Chọn mẫu 04/GTGT nếu doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Báo cáo thuế kê khai theo quý/ tháng gồm những gì?

Báo cáo thuế kê khai theo quý:

 • Tờ khai thuế GTGT
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu vào
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu ra
 • Bảng kê phụ lục khác ( nếu có)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trong tháng hoặc quý)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo thuế theo tháng:

 • Tờ khai thuế GTGT
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu vào
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu ra
 • Bảng kê phụ lục khác ( nếu có)
 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt ( theo tháng hoặc theo từng lần phát sinh)
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ, hàng hóa, dịch vụ thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trong tháng hoặc quý)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Lưu ý:

 • Đối với tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, hình thức kê khai sẽ theo từng lần phát sinh: Người nộp thuế mua hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xuất khẩu, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước.
 • Đối với tờ khai thuế TNCN, nếu công ty không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải khai tờ khai thuế TNCN.
 • Đối với tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, nếu năm dương lịch từ 01/01 – 31/12 thì hạn cuối là ngày 31/03 năm sau.

Trong quá trình kê khai báo cáo thuế theo quý/tháng có vấn đề cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi qua 0971.223.923 hoặc Website: ketoantanviet.com

Liên hệ