Lệ phí môn bài là gì? Mức nộp lệ phí môn bài theo qui định là bao nhiêu?

Hiện nay, căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 302/2016/TT-BTC thì lệ phí môn bài được hiểu theo nghĩa như sau:

Lệ phí môn bài là khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra SX, KD dựa trên số vốn điều lệ của công ty, được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân KD).

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định như trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký KD sau khi thành lập doanh nghiệp. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào số vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lệ phí môn bài được nộp khi thực hiện thủ tục thuế lần đầu sau khi DN, tổ chức được thành lập và đầu năm tài chính mới đối với nghiệp vụ kế toán thuế.

Mức nộp lệ phí môn bài kể từ ngày 1/1/2027 được qui định như sau:

Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 • DN, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 • DN, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm KD, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Tuy nhiên kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020, theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài:

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động SX, KD (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số DN mới).
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động SX, KD
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài?

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, HGĐ hoạt động SX, KD có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 2. Cá nhân nhóm cá nhân, HGĐ hoạt động SX, KD không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 3. Cá nhân, nhóm cá nhân, HGĐ sản xuất muối.
 4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, HGĐ nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 5. Điểm bưu điện văn hoá xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 6. Đơn vị phục thuộc của HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; đơn vị trực thuộc của hợp tác xã và của DN tư nhânkinh doanh tại địa bàn miền núi.
 8. Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số DN mới); HGĐ, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động SX, KD trong năm đầu thành lập.
 9. DN nhỏ và vừachuyển từ HKD được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.
 10. Cơ sở GD phổ thông công lập và cơ sở GD mầm non công lập

Lệ phí môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, một trong những điểm mới cần lưu ý đó là việc nộp lệ phí môn bài  trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh. Theo đó, người nộp lệ phí đang hoạt động tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điêu kiện:

 • Có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Văn bản xin tạm ngừng hoạt động SX, KD gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm);
 • Và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động SX, KD.

Đối với  trường hợp tạm ngừng hoạt độngSX, KD mà không đủ điều kiện nêu trên thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài bao lâu?

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Thời hạn này vẫn được giữ nguyên so với những năm trước theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Còn trường hợp:

Đối với DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Khi kết thúc thời gian 03 năm được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập DN), DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ HKD bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm KD nộp lệ phí môn bài như sau:

– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài.

– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại 

Việc nộp lệ phí môn bài áp dụng với các đối tượng này như sau:

– Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

– Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về lệ phí môn bài, mức đóng và thời hạn nộp bao lâu. Đến với Kế Toán Tân Việt để được hỗ trợ dịch vụ tốt nhất, liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi qua số 0971.223.923 hoặc 0325.475.508

Ghi chú viết tắt: DN – Danh Nghiệp, HKD – Hộ Kinh Doanh, HTX – Hợp Tác Xã, KD – Kinh Doanh, SX – Sản Xuất

Liên hệ